تبلیغات
امام رضا - كرامات

امام رضا

اینك سخن درباره سومین على یعنى على الرضا علیه السلام است و هر كه به دقت بنگرد براستى او را وارث ایشان مى یابد و حكم مى كند كه وى سومین على است. ایمان و مقام و منزلتش والا و توانمندى وى گسترده و یارانش فراوان و برهانش هویدا و آشكار است تا آن جا كه مامون خلیفه عباسى او را از خواص خود قرار داد و در مملكت خویش شریك ساخت و امر جانشینى خویش را به او واگذارد و دخترش را به همسرى او درآورد.

مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگى اش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم جد حاتم  و اخلاقش عربى و نفس شریفش هاشمى و خصلت بزرگوارى اش چون پیامبر صلى اللّه علیه و اله بود، چنان كه هر چه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد كنند، وى از آن بلند مرتبه تر است.

امّا القاب آن حضرت: رضا، صابر، رضى ، وفى، و مشهورتر از همه رضاست.

مناقب و صفات آن حضرت علیه السلام

شیخ مفید - رحمه اللّه - از یزید بن سلیط ضمن حدیثى طولانى از ابوابراهیم امام كاظم علیه السلام نقل كرده است كه در همان سال رحلتش فرمود: من امسال از دنیا مى روم و امر ولایت به پسرم على همنام دو على مى رسد؛ امّا على اول ، على بن ابى طالب علیه السلام و على دیگر، على بن حسین علیه السلام است ، علم و حلم ، نصرت و محبت ، ورع و دیانت اولى و محنت پذیرى وصبر بر شداید دومى را به او داده اند.3

على بن عیسى اربلى - رحمه اللّه - در فصلى كه بخشى از خصایص و مناقب و اخلاق كریمه امام رضا علیه السلام را نقل كرده ، 4 به نقل از ابراهیم بن عباس مى گوید: من هرگز ندیدم كه چیزى را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند و در روزگاران تا زمان او كسى را داناتر از او سراغ ندارم ، مامون درباره هر چیزى به عنوان آزمون از او مى پرسید و او پاسخ مى داد در حالى كه تمام سخن و پاسخ و استشهاد وى برگرفته از قرآن مجید بود.Undo

هر سه روز یك مرتبه قرآن را ختم مى كرد و مى فرمود: اگر بخواهم كمتر از سه روز ختم كنم. مى توانم ولى من هرگز بر آیه اى نمى گذرم مگر اینكه درباره آن مى اندیشم و درباره شان نزولش فكر مى كنم .

پاورقى ها :

1-    مطالب السؤال ص 84.

2-     على: بزرگ و عالیقدر و شریف .

3-     ارشاد، ص 285.

4-     كشف الغمه ،  ص 274.

5-     همان ماخذ، ص 273.

6-     همان ماخذ، همان ص .

7-     همان ماخذ، همان ص .

8-     همان ماخذ، همان ص .

9-     همان ماخذ، ص 273 و 277.

10-همان ماخذ، ص 273 و 277.

11-همان ماخذ، ص 273.

12-همان ماخذ، ص 268.

13-مطالب السؤ ولص 85.

14-همان ماخذ، همان ص .

15-همان ماخذ، ص 85 و 86.

16-كشف الغمه ،  ص 258.

17-كشف الغمه ،  ص 258.

18-كشف الغمه ،  ص 269. 

19-همان ماخذ، همان ص .

20-همان ماخذ، همان ص .

21-كشف الغمه ،  ص 270.


نوشته شده در شنبه 21 مرداد 1391 ساعت 04:10 ب.ظ توسط احسان کمالی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak